27 lipca 2017

Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020

Uprzejmie informuję, iż jest możliwość zorganizowania BEZPLATNEGO SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie obsługi komputera, poruszania się w Internecie oraz korzystania z komunikatorów. Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy dostęp do komputerów z Internetem mobilnym, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma od nas podręczniki lub skrypty i certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się. Planujemy również spotkania prewencyjne z policjantami, aby ostrzegać mieszkańców przed kradzieżami i wyłudzeniami np. “na wnuczka”.
25 lipca 2017

Uprzejmie informuję, iż jest możliwość …

Uprzejmie informuję, iż jest możliwość zorganizowania BEZPLATNEGO SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO finansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie obsługi komputera, poruszania się w Internecie oraz korzystania z komunikatorów. Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy dostęp do komputerów z Internetem mobilnym, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma od nas podręczniki lub skrypty i certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje.Chetnych zapraszamy do zgłaszania się.Planujemy również spotkania prewencyjne z policjantami,aby ostrzegać mieszkańców przed kradzieżami i wyłudzeniami np."na wnuczka".Prosimy o udostępnianie.
25 lipca 2017

Dziękujemy wszystkim polubiaczom,zapraszamy do …

Dziękujemy wszystkim polubiaczom,zapraszamy do działania.