12 grudnia 2014 roku Impreza Miko³ajkowa dla dzieci