Przejdź do treści

Projekty - to co zamierzamy zrealizować

Projekt – „ Świetlica środowiskowa w Boguszowie-Gorcach”

Fundacja „Ulica Swoje Wie” wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach ogłaszają zapisy dzieci i młodzieży do Świetlicy Środowiskowej.

Zasady naboru do świetlicy środowiskowej:

  • Przyjęcia dzieci i młodzieży odbywają się bez specjalnych skierowań, na podstawie dobrowolnej pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
  • Dzieci i młodzież mogą być również zgłaszane przez poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych MOPS, itp.

Pisemne zgody na przyjęcie dziecka do Świetlicy Środowiskowej proszę składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach, ul. Kasprzaka 7, w godzinach od 8-15. Dodatkowe informacje pod nr tel.74-84-49-561

Zajęcia w Świetlicy środowiskowej odbywać się będą w Fundacji „Ulica Swoje Wie”, w Boguszowie-Gorcach, ul. Kamieniogórska 6

Zadania świetlicy:

  • Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce.
  • Organizacja czasu wolnego, gry i zabawy ogólnorozwojowe, rozwijanie kultury osobistej, nauka zasad zachowania przy stole.
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, ciekawe warsztaty.
  • Poprawa sprawności fizycznej, zabawy zręcznościowe, nauka pływania.
  • Współpraca z rodzicami, szkołami, pracownikami socjalnymi

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Poniżej do pobrania plakat:

Pobierz plakat (format A3, PDF)

Wesprzyj nas

Archiwum